C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Acollida

Acollida

Amb la finalitat de conciliar la vida laboral amb els horaris escolars, el centre posa a la disposició de les famílies un servei d’acollida matinal abans de començar les classes:

  • Horari: dilluns a divendres: 8:00h-9:00h

Es pot fer ús d’aquest servei cada dia o de manera esporàdica.

Volem que el servei d’acollida sigui un espai lúdic i agradable en línia amb el Projecte Educatiu del centre