C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Avís legal

Titular del Lloc web

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que la nostra pàgina web https://vergesalut.cat/ (en endavant, el Lloc web) és propietat de Fundació Privada Narcís Jubany, Col·legi Verge de la Salut(en endavant, Col·legi) amb Número de Identificació Fiscal G-65.115.479, situada al carrer c/ Constitució, 3 de Sant Feliu de Llobregat (08980), telèfon 93/6661869 i correu electrònic gestio@vergesalut.cat

La utilització del Lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Accés al Lloc web

1.1 El simple accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

1.2 Amb caràcter general, per al simple accés als continguts del Lloc Web no serà necessari el registre de l’usuari, si bé la utilització dels serveis pares, alumnes-escola sí que podrà estar condicionada al seu registre previ.

1.3 Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas d’assignar-a l’usuari registrat un password, aquest serà responsable en tot moment de la seva custòdia, assumint en conseqüència qualssevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts sota el password d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.- Condicions d’ús i limitació de responsabilitat

2.1 El Lloc web conté material preparat pel Col·legi, amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

2.2 Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. El Col·legi no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. El Col·legi tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.3 El col·legi no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del Lloc web. En conseqüència, el Col·legi no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.