C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Preinscripció i matrícula curs 2024-2025

 

2 de maig de 2024: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament

en primera petició ordenada (pdf)

25 abril de 2024: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament

en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions (pdf)

17 abril de 2024:Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre

i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional (pdf)

16 abril de 2024: Oferta inicial de places Batxillerat (pdf)

Oferta inicial de places Infantil-Primària i ESO(pdf)

 

Calendari de preinscripció:

Del 6 al 20 de març: Ed. Infantil i Primària (enllaç Departament)

Del 8 al 20 de març: Ed. Secundària Obligatòria (enllaç Departament)

Del 18 al 25 d’abril: Batxillerat (enllaç Departament)

 

 

Important

 • La sol·licitud s’ha de presentar en format telemàtic mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, entre el 6 i el 20 de març (Infantil i Primària), entre 8 i el 20 de març (ESO) i entre el 18 i el 25 d’abril (Batxillerat), ambdós inclosos.
 • No s’ha de lliurar cap documentació en paper al centre.
 • Si fos necessari, es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

 

 

Per fer la sol·licitud

 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  • Electrònica: per poder utilitzar aquesta via, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI electrònic o el sistema d’identificació IdCAT Mòbil, accedint a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/
   • Si s’indica l’IDALU (núm. d’Identificació d’alumne), no cal adjuntar cap documentació identificativa.
   • Si l’alumne no té IDALU, cal adjuntar el certificat electrònic de la inscripció de naixement, llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
   • També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutors, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
   • Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
   • La documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació que s’ha d’acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

 

 • Suport informàtic: sense identificació digital
  • Cal identificar l’alumne amb el seu IDALU.
  • Si l’alumne no té IDALU, cal adjuntar el certificat electrònic de la inscripció de naixement, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Cal adjuntar, escanejada o fotografiada:
   • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet).
   • El DNI, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne, en cas que en tingui.
   • El certificat electrònic de la inscripció de naixement, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
   • La documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació que s’ha d’acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

 

 

 • En ambdues vies, el tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. La presentació de la sol·licitud es pot acreditar amb el resguard corresponent, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud, on consta la data i número de registre d’entrada.
 • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.
 • Només es pot fer una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • Qualsevol sol·licitud que es presenti abans de l’inici del període (6 de març) es considerarà nul·la.

 

 Obtenció de l’identificador de l’alumne – IDALU

 • En cas d’I3, si ha anat a l’escola bressol ja tenen aquest identificador.
 • L’alumnat nou en el sistema educatiu català, no en te.
 • Els pares, mares, tutors legals podeu consultar l’IDALU al web del Departament d’Educació. Un dels dos tutors s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació idCat Mòbil (o altres certificats digitals).
 • L’IDALU també es pot demanar al centre on està actualment l’alumne.

 

En aquest enllaç trobareu tota la informació de la preinscripció. És convenient llegir-la abans. També trobareu vídeos que us facilitaran aquest procés de preinscripció i matrícula https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

 

 

Recordeu!

 • En cas de necessitar ajuda, no ho dubteu, contacteu per telèfon trucant a la secretaria del centre Tel. 93 666 18 69. Si convé, també us atendrem presencialment, caldrà demanar cita prèvia al mateix telèfon.
 • El codi del centre és 08026245.

 

Baremació

 

BAREM
Criteris prioritaris 50 punts Germans al centre
30 punts Domicili a Sant Feliu
20 punts Lloc de treball a Sant Feliu
15 punts Pare/mare/tutor legal beneficiari renda mínima
Criteris complementaris 15 punts Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare/mare/tutor legal o germà
10 punts Pare/mare/tutor legal treballa al centre
10 punts Família nombrosa
10 punts Família monoparental
10 punts L’alumne ha nascut en un part múltiple
10 punts L’alumne es troba en acolliment familiar
10 punts Si és té la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

 

DATES A TENIR EN COMPTE Infantil i Primària
Del 6 al 20 de març Fer la preinscripció d’Ed. Infantil i Primària
Fins el 22 de març Presentació de documentació
17 d’abril Llista amb la puntuació provisional
Del 17 al 22 d’abril Presentació de reclamacions
25 d’abril Llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions
30 d’abril a les 11h Sorteig
2 de maig Llista ordenada
Del 29 al 31 de maig Ampliació de peticions de preinscripció, per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
7 de juny Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Del 18 al 26 de juny Fer la matrícula

 

DATES A TENIR EN COMPTE ESO
Del 8 al 20 de març Fer la preinscripció d’ESO
Fins el 22 de març Presentació de documentació
17 d’abril Llista amb la puntuació provisional
Del 17 al 22 d’abril Presentació de reclamacions
25 d’abril Llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions
30 d’abril a les 11h Sorteig
2 de maig Llista ordenada
Del 29 al 31 de maig Ampliació de peticions de preinscripció, per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
10 de juny Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Del 18 al 26 de juny Fer la matrícula

 

DATES A TENIR EN COMPTE Batxillerat
Del 18 al 25 d’abril Fer la preinscripció de Batxillerat
Fins el 26 d’abril Presentació de documentació
17 de maig Llista amb la puntuació provisional
Del 17 al 23 de maig Presentació de reclamacions
29 de maig Llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions
29 de maig, 11h Sorteig
3 de juny Llista ordenada
20 de juny Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Del 21 de juny a l’1 de juliol Fer la matrícula