C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)

L’AFA del Col·legi Verge de la Salut (Associació de Famílies) és una associació sense ànim de lucre que contribueix a fomentar la relació entre el col·legi i les famílies. Treballa juntament amb el centre i dona suport a les tasques educatives que s’hi duen a terme. L’AFA és el principal interlocutor que té l’equip directiu per tractar els temes que poden afectar a tot el col·lectiu de famílies. Els membres de l’AFA que són designats formen part del Consell Escolar i hi participen activament.

Des de l’AFA:

  • S’administren i gestionen aquells recursos que aporten les famílies i que contribueixen a la millora de la qualitat educativa.
  • S’organitza i col·labora activament en celebracions i activitats que es programen al centre i al municipi.
  • Es gestionen les activitats extraescolars. S’organitzen i se’n fa el seguiment.
  • Es promouen i es dinamitzen accions per a tots. La socialització de llibres de text ha estat una de les seves accions que ha ajudat a reduir les despeses econòmiques de les famílies, a educar en el respecte i bon ús dels llibres i el respecte al medi ambient.
  • S’organitzen i promouen activitats, conferències, celebracions i projectes, el cost dels quals es cobreixen íntegrament amb les quotes de totes les famílies membres de l’associació.

La junta de l’AFA funciona gràcies a la col·laboració desinteressada dels pares i mares que decideixen dedicar part del seu temps a la comunitat educativa. Tots els pares i mares esteu convidats a treballar activament i col·laborar-hi.

AFA CVS