C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

El centre

Qui som?

Qui som?

Benvinguts i benvingudes al Col·legi Verge de la Salut, centre educatiu de referència de Sant Feliu de Llobregat. Som un col·legi concertat en totes les seves etapes que acull alumnat des de I3 fins a finalitzar el batxillerat.

El nostre projecte educatiu aporta la solidesa de la seva tradició centenària i integra el dinamisme d’una actualització pedagògica constant que es fa palesa en el nostre fer de cada dia.

Des de l’arribada l’any 1913 dels religiosos de Sant Pere ad Vincula, fundadors del centre, hem format a diverses generacions. Actualment, el col·legi forma part de la xarxa de centres educatius de la Fundació Narcís Jubany que dirigeix i gestiona el centre.

Ens agrada definir-nos com un centre educatiu cristià que aposta per la formació integral de l’alumnat a qui acompanya en la construcció del seu propi projecte de vida en un món canviant.

Tot l’equip humà treballa en la mateixa línia amb la finalitat de donar coherència a la proposta educativa. Els nostres professionals coneixen i valoren als seus alumnes i s’esforcen a conèixer-los per fer efectiva la personalització de l’ensenyament i el seguiment dels diversos ritmes d’aprenentatge.

Tenim clar que els nostres alumnes han de ser els protagonistes del seu aprenentatge i per això optem per metodologies experiencials, motivadores i significatives. Potenciar la curiositat que facilita l’atenció i promou el pensament crític. Però també creiem que l’ensenyament de qualitat demana constància i dedicació.

La relació amb les famílies i l’entorn ens impulsa a donar resposta a les noves necessitats educatives de manera real i innovadora.

Missió

Optem per una formació de qualitat que garanteixi l’educació integral dels nostres infants, adolescents i joves des del seu vessant acadèmic, personal i social. Arrelats a Sant Feliu de Llobregat, sempre ens hem caracteritzat per ser un col·legi obert, familiar i acollidor.

Som un centre educatiu d’ideari cristià que fonamenta la seva acció en els valors de l’evangeli.

Ens definim com a escola inclusiva i integradora que de manera personalitzada cerca l’excel·lència del seu alumnat i la construcció del propi projecte de vida.

Som una escola compromesa en la millora contínua i en donar resposta a les noves necessitats educatives.

Visió

Per tal de seguir sent un referent educatiu a Sant Feliu de Llobregat ens comprometem a:

 • Ser una comunitat educativa acollidora, oberta i participativa on professionals i famílies som un referent pel nostre alumnat.
 • Acompanyar a cada alumne/a en el seu creixement personal i intel·lectual promovent el seu desenvolupament.
 • Capacitar l’alumnat perquè tingui les habilitats necessàries per afrontar el futur.
 • Comptar amb un equip humà compromès amb el projecte educatiu  i apassionat per l’educació.
 • Formar-nos i buscar respostes creatives a les noves necessites educatives que es van presentant.
 • Participar activament en les activitats organitzades en el nostre entorn més proper.
 • Ser un centre amb identitat pròpia, fidel a les nostres arrels.
 • Contribuir amb la nostra tasca educativa en fer una societat més justa, solidària i fraterna.

Valors

 • Proximitat: Acompanyem els processos educatius de cada infant i jove i de les seves famílies generant un clima de confiança.
 • Participació: Fomentem la implicació i la col·laboració de l’alumnat, el personal i les famílies del centre.
 • Comunicació: Procurem una relació directa i propera amb els diferents sectors de la comunitat educativa.
 • Inclusió: Ens comprometem a oferir els suport que tenim a l’abast perquè tothom tingui les mateixes oportunitats de desenvolupar-se segons les seves capacitats i circumstàncies.
 • Professionalitat: Propiciem la formació de l’equip humà que lidera el projecte educatiu per donar sempre la millor resposta a les necessitats del nostre alumnat.
 • Qualitat: Busquem la millora contínua i caminem cap a l’excel·lència en la forma de treballar i de relacionar-nos.
 • Passió: Treballem amb vocació de servei per la formació  de persones que contribueixin a fer un món més just i humà.

Projecte educatiu

La raó de ser del nostre projecte és el nostre alumnat i la seva formació integral i integradora. La clau fonamental que ajuda a fer realitat aquest objectiu és l’acompanyament personal de cada infant i jove perquè ells són els protagonistes d’aquest procés:

 • Personalitzem l’aprenentatge perquè cada persona és única i té diferents ritmes i circumstàncies.
 • Ajudem a assolir coneixements, habilitats i competències que són les eines facilitadores en la construcció del seu projecte de vida.
 • Fem possible un aprenentatge significatiu apropant l’alumnat a la realitat, detectant els seus interessos i necessitats.
 • Proposem metodologies experiencials, creatives i motivadores.
 • Generem un ambient de seguretat, confiança i serenor que facilita l’aprenentatge.

Perfil de l’alumne

Cada infant i cada jove és únic i necessita construir el seu propi projecte de vida perquè cada persona té unes característiques i una realitat que la fan diferent de les altres. És un repte acompanyar la diversitat del nostre alumnat.

El nostre centre vol potenciar el desenvolupament de cadascun dels seus alumnes i acompanyar-los en l’aventura de descobrir el seu camí personal i professional.

Des del col·legi volem dotar l’alumnat de les eines que els puguin ajudar en aquest procés. És en aquest sentit que entenem el PERFIL DE L’ALUMNE/A en tots aquells coneixements, habilitats i destreses que el nostre alumnat assolirà en acabar l’escolarització per fer front als reptes del segle XXI.

Documentació de centre

Secció en construcció

Pastoral

Des de la Pastoral del centre vetllem per acompanyar l’alumnat en el descobriment de la mateixa dimensió espiritual, potenciant el creixement i el desenvolupament personal, per tal de promoure la solidaritat i el compromís social.

 

La Pastoral a l’escola es proposa ajudar a créixer a les diferents persones de la comunitat educativa perquè siguin lliures i solidàries, obertes i receptives, disposades a habitar la realitat i, amb disposició de col·laborar en la construcció d’un món millor.

 

 • Volem un model d’educació humanista, d’inspiració cristiana, que ens ajudi a qüestionar i interpel·lar la vida, a adquirir un compromís amb el nostre món potenciant les relacions amb els altres, amb la natura i amb la dimensió espiritual de la persona treballant la interioritat i l’obertura a la transcendència.
 • Pretenem oferir espais de formació integral; moments per generar vincles entre els diferents actors de la comunitat educativa; i vivències que ens ajudin a obrir-nos a noves dimensions.
 • Experiències per connectar amb el més íntim de nosaltres mateixos (interioritat) desenvolupant capacitats emocionals i espirituals, però també amb la resta de persones que ens envolten.
 • Potenciar la solidaritat i el compromís, especialment amb els més febles, ens obliga a créixer i a viure les arrels d’una nova societat que hem de fer possible des de la vida diària del nostre centre.
 • Oferir les eines necessàries per potenciar un desenvolupament integral de la persona dins de l’ideari del centre.

Equip directiu

Eva Aguiló

Elisa Jiménez

Magda Buscà

Laura Blanco

Noelia Martín

Xisca Muñoz

Coordinació Pedagògica

Ana Rosa

Josep Descarrega

Ana Cárdenes

Olga Olona

José Luis Ordóñez

Equip Infantil

Magda Buscà

Ana Rosa

Laura Blanco

Aida Ferreras

Ana Cubet

Asun Serra

Conchita Perea

Sònia De Ossó

Pilar Santos

Paola Llaudet

Laura Linares

Laia Valero

Raquel Martínez

Equip Primària

Fernando López

Mª Ángeles Olmedo

Neus Moya

Pablo Bertrán

Alejandro Artuñedo

Paula Montero

Natàlia Sánchez

Cristina Usero

Elisabeth Gelabert

Magda Buscà

Josep Descarrega

Laura Blanco

Ana Cárdenes

Carles Sanz

Carme Peruga

Esther Arias

Eulàlia González

Laura Moreiras

Mª José Rodríguez

Matilde Rodríguez

Olga Olona

Paqui Bueno

Equip ESO

José Luis Ordóñez

José Manuel Andueza

Xisca Muñoz

Albert Campmany

Clemen Ruiz

Cristina Ruiz

Cristina Vidal

Eloi Aracil

Ester Martí

Jordi Arumí

Eva Suadas

Carla López

Carme Madrid

Lucas Gonzalvo

Arnau Roura

Sara Tolosa

Enrique-Javier Garrido

Carme Madrid

Josep Lluís Plans

Juan Antonio Ortiz

Dolors Corretja

Martí Giménez

Noelia Díaz

Marta Llorente

Noemí Sanz

Raquel Santos

Rosa Muñoz

Roser Boncompte

Susanna Casas

Susanna Martí

Francesc Xavier Sisquella

Equip Batxillerat

José Luis Ordóñez

José Manuel Andueza

Noelia Martín

Xisca Muñoz

Albert Campmany

Clemen Ruiz

Cristina Ruiz

Cristina Vidal

Jordi Arumí

Eva Suadas

Carla López

Lucas Gonzalvo

Ernest Andrés

Arnau Roura

Carme Madrid

Juan Antonio Ortiz

Dolors Corretja

Noelia Díaz

Marta Llorente

Noemí Sanz

Raquel Santos

Roser Boncompte

Susanna Martí

Jordi Medina

Equip Psicopedagògic

Raquel Escobar

Silvia Ruíz

Lucía González

Eva Suadas

Carla López

Paqui López

Equip de Pastoral

José Manuel Andueza

Cristina Usero

Ester Martí

Administració i Serveis

Laura Ocón

Conchi Fernández

Mónica Sánchez

Gemma Fornieles

Lluís Martín

Vicky Martínez

Famílies

La família i el centre educatiu tenen un objectiu comú: afavorir un ambient d’aprenentatge que ajudi a infants i joves a construir el seu projecte vital. Necessitem col·laborar i treballar de la mà,  per això es fa indispensable una comunicació fluïda i una relació de confiança.

Feu clic en aquest enllaç per accedir a la pàgina d’informació s’obre l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA).

Projectes de centre

Què és el Batxillerat Dual?

 • Es tracta d’un programa extraescolar de doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà que es pot començar a partir de 2n ESO i que es realitza íntegrament en línia. Realitzant aquest programa, l’alumnat podrà estar matriculat al centre i a un High Schooldels EUA.
 • Mitjançant un conveni amb Academica Corporation, el nostre alumnat pot cursar el Batxillerat Dual.

Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits nord-americans, que, juntament a la convalidació dels seus estudis al col·legi, els farà aconseguir, a més de la titulació obtinguda al nostre centre, la titulació nord-americana de High School.

Són molts els valors i els avantatges que aporta el Diploma Dual. Més enllà d’obtenir una doble titulació, són remarcables els tres objectius principals del programa:

 • Immersió lingüística: tot el programa es duu a terme en anglès des del primer moment i ofereix un contacte constant i directe amb els EUA.
 • Immersió tecnològica: és 100% en línia. Per tant, permet a l’alumnat treballar i desenvolupar-se en un entorn totalment digital.
 • Immersió personal: afavoreix un gran nivell d’autonomia, de responsabilitat i de maduresa en la gestió del treball.

Escola Verge de la Salut – Centre Certificador Oficial

Oxford University Press va entregar a la nostra escola la placa oficial acreditativa com a CENTRE CERTIFICADOR OFICIAL.

Les Titulacions que es podran obtenir al nostre centre són:

 • A2, que equival a Cambridge KET
 • B1, que equival a Cambridge PET
 • B2, que equival al First Certificate

L’Oxford Test of English, en cada un dels nivells, consta de quatre mòduls (Speaking, Reading, Listening i Writing) que s’han de fer en un màxim de dues hores. Durant tot l’examen l’alumne podrà veure el seu progrés, així com el temps disponible i el consumit. A més, es tracta d’un examen adaptatiu. És a dir, en funció de les respostes que es vagin donant, el nivell dels mòduls de comprensió lectora i auditiva anirà variant, per afinar el grau de dificultat i poder certificar el nivell d’anglès amb més exactitud. Això fa que, en comparació amb altres exàmens existents al mercat, sigui més precís, eficient, i ràpid (es realitza en menys temps).

Per què fer l’Oxford Test of English?

Necessites acreditar el teu nivell d’anglès?

L’Oxford Test of English:

 • Està reconegut externament per institucions educatives i certificat per la Universitat d’Oxford.
 • Examina les quatre competències (Reading, Listening, Speaking i Writing) en només 2 hores.
 • L’examen consta de diversos mòduls que es poden realitzar en qualsevol ordre i combinació.
 • Es poden repetir els mòduls de manera individual i l’informe sempre mostrarà l’últim resultat.
 • Els escenaris de tasques repliquen l’ús del llenguatge habitual de la vida real tant en àmbits socials, com laborals o acadèmics; per exemple deixar un missatge de veu o respondre a un correu electrònic.

Convalidacions

 • B1 convalida l’anglès del C.F. Grau Mitjà
 • B2 convalida l’anglès del C.F. Grau Superior

Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)

Les TAC (tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement) i tots els recursos digitals estan al servei de la comunitat educativa i són una eina de comunicació i de treball diari:

 • Ens ajuden a l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat
 • Afavorim el seu ús en les diferents àrees curriculars
 • Promouen noves pràctiques metodològiques i la utilització de nous recursos
 • Faciliten la inclusió de tot l’alumnat i augmenta la seva motivació
 • Agilitzen i simplifiquen la comunicació i en treball dins de la comunitat educativa

La tecnologia, la programació i també la robòtica formen part del nostre projecte des del primers cursos d’educació infantil.

Recursos i equipament tecnològic

Llicències digitals

Convivència i mediació

Volem educar en la convivència i fomentar els valors del respecte a un mateix i als altres. Es tracta de promoure habilitats i actituds que facilitin l’acollida i el diàleg. El nostre centre treballa en aquesta línia en totes les seves etapes.

Les tutories individuals i grupals són un moment privilegiat per a tractar aquestes qüestions. L’educació emocional també es treballa transversalment.

L’alumnat de primària té un lloc privilegiat on resoldre els conflictes que apareixen entre iguals, el “Racó del diàleg”.

Des de fa alguns anys i amb la finalitat d’implicar a l’alumnat tenim l’equip d’alumnes mediadors que treballen per prevenir i resoldre els possibles conflictes. Per dur a terme les seves funcions es duen a terme diferents accions:

 • La bústia “Tot bé?” on l’alumnat aboca problemes, inquietuds…
 • El servei de mediació entre iguals.
 • El programa de formació de mediadors/es escolars de 3r i 4t ESO.
 • Els observadors/es de pati.
 • La difusió del servei amb cartells i vídeos dirigits a engrescar a l’alumnat.
 • Obtenció de dades del clima escolar mitjançant sociogrames i enquestes de convivència.
 • Assistència a les trobades de centres mediadors del Baix Llobregat per compartir experiències i treballar en xarxa.

Si cuidem el clima de convivència del nostre centre, garantim un entorn d’aprenentatge segur i la millora del rendiment acadèmic.

Escola Verda

Fa més de 10 anys que formem part de la Xarxa d’Escoles + Sostenibles de Sant Feliu de Llobregat i som membres de la XESC (Xarxa Escoles Sostenibles de Catalunya) dins del programa d’Escoles verdes.

Al Col·legi Verge de la Salut vetllem per la sostenibilitat i el respecte cap el medi ambient, la natura i els éssers vius. Tenim la voluntat de millorar el centre d’acord amb els nous reptes educatius i ho fem, també, amb l’objectiu d’incorporar i promoure principis i valors de la sostenibilitats en els diferents àmbits de la vida escolar.

Aquest projecte està acompanyat per l’oficina de Serveis ambientals  en  coordinació amb els centres educatius de la Xarxa Escoles + sostenibles de la ciutat, l’equip directiu i tota la comunitat educativa.

Cada curs ens plantegem accions sostenibles i els delegats verds  d’Educació Primària i Educació Secundària es reuneixen periòdicament per tal de donar resposta i tirar endavant aquest projecte.

Algunes acciones:

 • Tenim hort
 • Reciclem l’oli, el paper, les piles i els taps de plàstic
 • Fem servir carmanyola per esmorzar i ampolla reutilitzable
 • Cada 5 de juny celebrem el dia del medi ambient amb l’objectiu de sensibilitzar les persones en la importància d’un bon estat de salut del nostre medi

Projecte GAUDIUM

El nostre centre educatiu fa una aposta per la formació musical del seu alumnat i per això aprenen a tocar la flauta i l’ukelele.  La música ajuda a la formació integral molt més enllà dels coneixements musicals, afavoreix el desenvolupament d’altres destreses.

És per aquest motiu que neix al nostre centre el projecte GAUDIUM, un espai de formació musical que complementa el treball que fem en horari escolar.

Volem fomentar, des de la infància, l’interès envers la música:

 • des de la pràctica vivencial i lúdica, gaudint molt de l’experiència
 • proporcionant l’adquisició d’hàbits i coneixements instrumentals que li permetin sentir la música

El projecte està liderat per professorat del nostre centre que en horari de migdia i tarda introdueixen l’alumnat en la pràctica de l’instrument triat.

Si la música us emociona, aquest és el vostre projecte.

FEAC

En què consisteix el projecte  FEAC?

 • Les trobades FEAC són espais de diàleg, reflexió, intercanvi d’experiències per a pares, mares i per a educadors de l’escola. On tothom es pot sentir recolzat i escoltat
 • Com? Amb dinàmiques molt diverses: diàleg en grups, lectures, vídeos, activitats variades…

FEAC

 • Quatre lletres per a la reflexió
 • Quatre lletres plenes d’emocions, preocupacions, idees compartides entre pares, mares i mestres de l’escola
 • Un projecte que ens facilita un espai enriquidor per parlar, aprendre, escoltar i ser escoltats, construir, somiar…

Instal·lacions

Façana escola

Pati infantil

Pistes esportives

Entrada menjador

Menjador

Interior entrada escola

Vestíbul entrada

Façana infantil

Pati gran

Dormitori

Joc Simbòlic

Joc simbòlic

Menjador P3