C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Batxillerat

Un cop finalitzada l’educació secundària obligatòria (ESO) és el moment de decidir el tipus d’estudis postobligatoris (Batxillerat o Cicles Formatius). El Batxillerat és una etapa formativa d’educació no obligatòria que permet  accedir a estudis superiors.

L’equip docent del Verge de la Salut fomentem l’autonomia de l’alumne/a i la cultura de l’esforç assolint l’excel·lència educativa per arribar amb garanties d’èxit al món universitari. Les nostres metodologies afavoreixen un clima de treball i d’estudi que potencia les capacitats i les habilitats de cadascun dels nostres alumnes.

Mitjançant l’orientació acadèmica i personal realitzada des de diferents àmbits (tutoria, departament d’orientació, coordinació pedagògica…), l’alumnat adquireix i desenvolupa unes competències personals que li permetran afrontar reptes i decisions futures amb responsabilitat i maduresa.

Per tot l’equip humà del Verge de la Salut, l’acompanyament i la comunicació amb les famílies és fonamental. Aquesta relació afavoreix l’adaptació de l’alumne/a a la nova etapa educativa i el seu progrés acadèmic i personal.

Les nostres instal·lacions (laboratoris, aules de tecnologia, biblioteca, aules d’informàtica, gimnàs, auditori…) permeten complementar el desenvolupament de la nostra àmplia oferta d’itineraris.

Organització del currículum

Aquesta etapa té una durada de dos cursos. Les matèries s’organitzen de la següent manera:

Matèries comunes

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Filosofia i ciutadania
Religió
Educació Física
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Història
Història de la filosofia

Modalitat Ciències i Tecnologia

Itinerari científic
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Matemàtiques I Matemàtiques II
Química I Química II
Biologia I Biologia II
Biomedicina Física II o Ciències de la Terra i del Medi Ambient o ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
Física I o Geologia i ciències ambientals
Itinerari tecnològic

 

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Tecnologia i Enginyeria I Tecnologia i Enginyeria II
Programació Química II  o Dibuix Tècnic II o ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
Dibuix Tècnic I o Química I

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Itinerari humanitats
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Llengua i cultura llatines I Llengua i cultura llatines II
Llengua i cultura gregues I Llengua i cultura gregues II
Història del Món Contemporani Literatura Castellana
Literatura Universal Història de l’art o ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
Món clàssic
Itinerari ciències socials

 

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Economia Empresa i disseny de models de negoci
Història del Món Contemporani Geografia
Funcionament de l’empresa Història de l’art o
Literatura Castellana o ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
Psicologia

Horaris

1r BAT

  • Dilluns, dimecres i divendres de 8 h a 14:30 h.
  • Dimarts i dijous de 8 a 15 h.

2n BAT

  • De dilluns a divendres de 8 h a 14.30 h.

Metodologia

L’alumne/a és el centre i el protagonista del seu procés d’ensenyament i aprenentatge. La nostra metodologia potencia l’autonomia de l’alumne/a i la cultura de l’esforç per assolir l’excel·lència educativa.

Les nostres instal·lacions (laboratoris, aules de tecnologia, biblioteca, aules d’informàtica, gimnàs, auditori…) permeten desenvolupar activitats pròpies del diferents itineraris

Projectes acadèmics

Aprenentatge actiu, cooperatiu i participatiu

Aprenentatge actiu, cooperatiu i participatiu

Activitats i sortides que complementen el currículum

Activitats i sortides que complementen el currículum

Batxillerat Dual - High School Diploma

Batxillerat Dual - High School Diploma

Preparació i presentació a exàmens oficials Oxford

Preparació i presentació a exàmens oficials Oxford

Centre examinador

Estada a l'empresa

Llengua francesa

Llengua francesa

Presentació d’alumnat a exàmens DELF

Projecte Xcelence

Projecte personal i acadèmic

Acció tutorial

Acció tutorial

Acompanyem l’alumne/a en el creixement personal i acadèmic. Vetllem perquè el clima de treball i estudi potenciï les capacitats i les habilitats de cada noi i noia.

Orientació personal i professional

Orientació personal i professional

Orientem l’alumne/a amb aspectes acadèmics i organització de l’estudi. Orientem l’alumne/a sobre el seu futur acadèmic amb col·laboració amb universitat i altres professionals.

Acompanyament individualitzat

Acompanyament individualitzat

L’alumne/a i la seva família estableixen un vincle proper amb tot l’equip docent de Batxillerat. Aquesta relació afavoreix l’adaptació de l’alumne/a a la nova etapa i el seu rendiment acadèmic.

Díptic Batxillerat

Díptic Batxillerat Dual