C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Educació Infantil

A l’Educació Infantil l’acollida i l’adaptació són aspectes d’un valor important. Per això, els infants i les famílies disposen dels seus espais per fer d’aquest moment una experiència enriquidora que, tant als nens i a les nenes com a les seves famílies, els ajudin a sentir-se com a casa seva.

A més, l’Educació Infantil és la porta d’entrada al nostre centre i esdevé el moment en què cada nen i cada nena va construint els fonaments del seu aprenentatge, les seves habilitats i les seves capacitats. Per aquest motiu, partint de les bases de la neurociència, facilitem aquest procés de construcció que, alhora, fa que cada infant creixi segons el seu ritme maduratiu, sigui feliç i sigui capaç de crear felicitat al seu entorn.

El treball per racons i ambients fa que l’alumne sigui protagonista del seu aprenentatge. Ajuden a aquest procés de creixement el treball manipulatiu i d’experimentació, la descoberta de les emocions, les activitats conjuntes amb companys de tot infantil (I3, I4, I5) i amb companys d’altres etapes educatives.

Els nostres ambients d’aprenentatge

Aprenentatge per racons

Vols conèixer com aprenem?

Tecnoaprenentatges

Tecnoaprenentatges

Matemàtiques manipulatives

Matemàtiques manipulatives

Anglès

Joc simbòlic

Joc simbòlic

Psicomotricitat

Psicomotricitat

Projectes

Escac i mat

Música

Plàstica

Esperit emprenedor i solidari

Esperit emprenedor i solidari

Projecte mediambiental

Projecte mediambiental

Som escola inclusiva

"Incloure no és deixar entrar, és donar la benvinguda"

El Col·legi Verge de la Salut té una llarga trajectòria en l’atenció a l’alumnat amb diferents necessitats educatives. L’escola sempre ha estat i serà un col·legi per a tothom. Basem la nostra atenció a la diversitat en la inclusió de tot l’alumnat dins del seu grup-aula respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i amb l’ajuda de la docència compartida en vàries hores a la setmana.

Díptic Infantil i Primària