C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Política de privacitat

El lloc web https://vergesalut.cat/ és propietat de la Fundació privada Narcís Jubany, Col·legi Verge de la Salut (en endavant, Col·legi).

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com el Col·legi tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

La pàgina web és titularitat de la Fundació Privada Narcís Jubany, Col·legi Verge de la Salut.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpd@escolacristiana.org, o un escrit a c/ Costitució, 3 de Sant Feliu de Llobregat (CP 08980) o bé trucant al telèfon 93/6661869

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció ampliada dels tractaments de dades efectuats pel Col·legi en el present lloc web:

Responsable del Tractament FUNDACIÓ PRIVADA NARCÍS JUBANY, COL·LEGI VERGE DE LA SALUT G-65.115.479
Tractament SELECCIÓ DE PERSONAL
Finalitat Gestió dels processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment del candidat.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@vergesalut.cat,  o per correu postal a c/ Constitució, 3 Sant Feliu de Llobregat (08980).

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@vergesalut.cat,  o per correu postal a c/ Constitució, 3 Sant Feliu de Llobregat (08980).

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

La Fundació privada Narcís Jubany, Col·legi Verge de la Salut l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una  resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.