C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Estratègia Digital del Centre

Introducció

L’estratègia digital de centre (EDC) és un document que defineix i concreta les línies d’actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

 

 

Part estratègica

Per tal de realitzar la diagnosi del centre utilitzem l’eina Selfie que respon el professorat de les diferents etapes i l’alumnat a partir de 5è de primària. Les famílies participen responent un qüestionari elaborat amb Forms, un per a cada etapa educativa. Al final del qüestionari dona la possibilitat de contestar de manera oberta.

Objectius vinculats a desenvolupar l’EDC

  1. Definir el sistema d’avaluació de la competència digital.
  2. Potenciar que el professorat incorpori recursos i eines digitals a la seva pràctica.
  3. Elaborar el Pla d’acollida digital.
  4. Promoure el bon ús de la informació digital.
  5. Crear i actualitzar l’EDC del centre.

Activitats vinculades a desenvolupar EDC

Els objectius de l’EDC seran incorporats anualment a la PGA (Programació general de centre) i seran revisats a mig curs, el mes de febrer, com la resta d’objectius de la PGA i a final de curs. Quedarà recollida la revisió a la Memòria Anual.